Privacy verklaring

Privacyverklaring Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert

U heeft te maken met Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert. Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert is een project ontwikkelaar. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.
 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:
Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert
[KvK 34191914]
Nijenburg 75 B
1081 GE Amsterdam
nieuwbouw@omb.nl

020-4422676
 

Wij nemen uw privacy serieus

Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert investeert continu in het bieden van goede dienstverlening. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert.
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert, neem dan eerst contact op met Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe lang bewaart Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert de gegevens?

Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert echter langdurig:

  • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert 20 jaar, omdat Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
  • De bewijslast dat Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert 5 jaar.

Reacties zijn gesloten.