Architect

Architectuur aan de Vinkeveense plassen.
In 2012 heeft Architectenbureau H.W. van der Laan van Ontwikkelingsmaatschappij Buitenveldert de gelegenheid gekregen om een schitterend ontwerp te maken voor een perceel aan de Herenweg 112 te Vinkeveen. De locatie is gelegen aan de oostzijde van de Herenweg grenzend aan de Vinkeveens Plassen.
De Vinkeveense Plassen zijn halverwege de 19e eeuw tot de 20e eeuw ontstaan door het turfsteken en hebben een recreatieve aantrekkingskracht. Kenmerkend voor de Vinkeveense Plassen zijn de legakkers. De legakkers werden ten tijden van de vervening gebruikt voor het drogen van de turf.
Een deel van de bebouwing aan de oostzijde bestaat uit o.a. voormalige agrarische bebouwing door water omsloten. Op de werven zijn in tweede lijn geheel willekeurig vrijstaande woning ontstaan georiënteerd op de plassen. Een uitzondering hierop vormt de bebouwing aan de Bernardlaan welke is gelegen aan de noordzijde van het perceel Herenweg 112. De Bernardlaan is dichtbebouwd en heeft een massief karakter.
Het bovenstaande heeft o.a. als basis gediend om een mooi ontwerp te maken dat past binnen dit gedeelte van de Herenweg.

 

 


Het plan bestaat uit vijf vrijstaande woning en vier geschakelde woningen waarbij geen enkele
woning exact hetzelfde is. De woningen zijn zuidzijde van het perceel geplaatst met aan de
noordzijde de toegangsweg. De woningen zijn verspringend van elkaar op het perceel gesitueerd
zodat dit zoveel mogelijk overeenkomt met de aanwezige lintbebouwing langs de Herenweg.
Door het variëren met de hoogte van de goten en de bouwhoogten met veel schuine daken hebben
de woningen een dorps karakter en passend in de lintbebouwing aan de Herenweg. Daarnaast is ook
de materialisering zeer wisselend. Wij hebben gekozen voor duurzame materialen zoals keramische
gevelstenen, stucwerk, houten gevelkledingen, houten kozijnen, hardstenen sierbanden, keramische
dakpannen en er is de mogelijkheid om de dakbedekking in zink uit te voeren. Door de
gevarieerdheid in de massaliteit en materiaalgebruik heeft iedere woning zijn eigen karakter.
Door de ligging van het perceel aan de Vinkeveense Plassen hebben wij gekozen om de woning
zoveel mogelijk op het water te oriënteren. Om dit te bereiken is het water aan de zuidzijde
aanzienlijk verbreed en zijn de terrassen overkragend aan het water gelegen. De twee woningen ten
oosten van het perceel zijn geheel op de plassen georiënteerd. Ook het materiaalgebruik, in het
bijzonder de houten gevelbekledingen, geven de woning een uitstraling van waterwoningen.
Ook is in het ontwerp een typisch kenmerkend onderdeel als legakker opgenomen. Aan de zuidzijde
van de woningen worden eilanden aangelegd met begroeiing zoals o.a. wilgen om voor nog meer
privacy te zorgen.
Belangrijk is onderdeel van het ontwerp zijn de doorzichten van af de Herenweg naar de
Vinkeveense plassen. Door de toegangsweg aan de noordzijden en het verbrede water aan de
zuidzijde zijn er ruime doorzichten.
De architectuur van de waterwoningen zijn passend in het lint van de Herenweg en zijn een mooie
toevoeging aan de lintbebouwing langs de Herenweg.

 

Reacties zijn gesloten.